Nørre Aaby Antenneforenings vedtægter

Vores vedtægter er foreningens grundlag og er sidst revideret i 2021

Hent vedtægterne her

Antal medlemmer i Nørre Aaby Antenneforening

Tallene er pr 31/3-2022 og opdelt efter pakker.

 • Lille TV-pakke
 • 283
 • Mellem TV-pakke
 • 115
 • Stor TV-pakke
 • 196
 • Tv-pakke + Bredbånd
 • 449
 • Bredbånd Only
 • 135
 • Ialt
 • 730

Nørre Aaby Antenneforenings historie

Hent som PDF her

2021
På Generalforsamlingen den 30.06.2021 kunne bestyrelsen fremlægge et længe ventet forslag til opdatering af vores vedtægter, der blev enstemmigt vedtaget.
Corona prægede igen-igen året – færre møder (4 stk.), og ændret dato for Generalforsamlingen.
Ved mødet den 30.06. kunne Formanden oplyse, at vi nyder godt af den livlige byggeaktivitet i området, og vi således har balance i vort medlemsantal.
Der var, som noget nyt, kampvalg til Bestyrelsen, og John Jørgensen blev stemt ind.
Med en indsats, sammen med Norlys, forsøger foreningen at ville gøre sig mere synlig med en kampagne sidst på året. Dette sker for at dæmme op for ”udefra kommende kræfter”, der forsøger at dræne vores lille forening for medlemmer.
I september var det møde med Norlys om den fremtidige strategi – og en plan blev lagt for at skaffe flere medlemmer, da anlægget rummer i alt 1115 tilslutningsmuligheder.
Kampagnen løb af stablen i sidste del af fjerde kvartal. Så må vi se om det hjælper
Foreningen har nu 762 medlemmer, heraf 128 bredbåndskunder.

2020
Året blev præget af to ting: Ombygning af anlæg, og COVID-19 (Corona).
Kontrakten med Norlys blev underskrevet i januar, og arbejdet på anlægget med vores GigaBit forbindelse blev fuldført i løbet af 1.halvår, dog lettere forsinket grundet Corona
Alt i alt et OK forløb i forhold til opgavens størrelse og omstændighederne.
Kampen om medlemmer fortsætter, men vi var heldige at få 36 nye kunder på Mejerivænget.
Corona satte sit præg på samarbejdet, og bestyrelsen afholdt i året kun 4 møder.
Foreningen har nu 765 medlemmer, heraf 127 bredbåndskunder

2019
Vores konkurrenter sniger sig nærmere.
Vi undersøger mulighederne for at få hurtigere netværk i vores forening, bl.a. gennem møder med STOFA, og deres forslag til en opgradering til en GigaBit forbindelse.
Udgiften er i millionklassen, hvor Stofa vil stå for den største del.
Møde med Stofa. Tingene bliver præciseret, og økonomien falder på plads.
En måned senere bliver vort projekt sat på stand by, fordi Stofa’s ejer SE (Syd Energi) skal fusionere med Eniig til det nye fælles firma Norlys. Alt kontraktmateriale skal derfor revurderes.
Senere oplyses det, at kontrakt er godkendt, og kan underskrives i december 2019, og opgradering af vort anlæg skal påbegyndes fra januar 2020.
Foreningen har nu 749 medlemmer, heraf 104 bredbåndskunder.

2018
Et roligt år, hvor fokus var på bankskifte, ny hjemmeside, nyt regnskabsprogram, og ikke mindst forberedelserne til installation af nyt GIGABIT-net (1000 megabit). Af udgiften vil foreningens egenbetaling være cirka 750.000 kr., som vi vil tage fra kassebeholdningen. Resten betales af udbyder i en bindende kontrakt. Der vil ikke blive nogen medudgift for vores medlemmer. Denne udvidelse anses for nødvendig, da vores konkurrenter trænger sig på med tilsvarende tilbud på højhastighed med fiber i vort gadenet.
Foreningen har nu 754 medlemmer, incl. 56 bredbåndskunder

2017
De nyeste ændringer på vort anlæg er færdiggjort, og strøm trækkes nu fra syv steder.
En internetforbindelse på 4/2 er en gratis mulighed.
Stofa (coax/kobber), YouSee (coax/kobber) og TDC (fiber) bejler om kundernes gunst, og snart er der lagt fiber over hele byen. Nye tider?
Foreningen har nu 762 medlemmer inkl. 46 BredbåndOnly-kunder.

2016
Det analoge signal stopper i Nørre Aaby. BredbåndOnly indføres, d.v.s. kun internet uden tv, for at tilbyde nye muligheder for medlemmerne.
Foreningen har nu 740 medlemmer.

2015
Stofa arbejder hårdt med kundeservice, og det er ved at lykkedes med tilførsel af flere ressourcer til deres call-center.
Ny aftale og kontrakt med Stofa.
Foreningen har stadig en god økonomi.
Foreningen har nu 770 medlemmer.

2014
Stofa har serviceproblemer efter at være blevet solgt til EnergiSyd, som har tilført flere tusinde nye abonnenter.
Smartbox på vej fordi vi lukker for det analoge signal på et tidspunkt.
Foreningen har nu cirka 800 medlemmer.

2013
Der arbejdes med yderligere forbedringer af anlægget for såvel TV som Internet.

2012
Forhandlinger med andre udbydere, men ingen kan gøre det bedre eller billigere.
Der laves derfor en ny fordelsaftale med Stofa, som udover de allerede nævnte ting tilbyder: WebTv To Go, StartForfra (48 timer), og lagerplads til data på 5 GB.
Samarbejde (brainstorming) med de omkringliggende anlæg i Middelfart, Strib og Ejby i en kortere periode.
De såkaldte ”Frikadelleshows” arrangeret af Stofa, foranlediget af andre udbyderes besøg i byen, er en succes. Her præsenterer Stofa deres produkter for interesserede kunder.
Foreningen har stadig cirka 900 medlemmer.

2011
Bestyrelsen har fokus på at finde den bedste samarbejdspartner. Er der nogen der kan gøre det billigere?
Foreningen har nu cirka 900 medlemmer.

2010
Administrationsaftale iværksættes. Der er nu direkte kontakt til Stofa, modsat før, hvor kontakten var gennem bestyrelsen.
Fordelsaftale indgås: Digitalt signal, 2 gratis HD-kanaler, IP Telefoni, 10% rabat på internet, 50% på kortafgift, og StartForfra på Zaptorboxen.
Foreningen har nu cirka 863 medlemmer.

2009
Anlægget noteopdeles. Det betyder en forstærker for hver 500 brugere mod før for hver 1000. Investeringen er på 1,5 mill. kr. Nu et af Danmarks mest moderne anlæg!
Foreningen har nu cirka 900 medlemmer med 363 internetkunder, og 48 Zaptor-kunder.

2008
Zaptor og Det Digitale Spejl introduceres.
Det analoge signal stopper i dele af landet.
Foreningen har nu 902 medlemmer med 352 internetbrugere.

2007
Vi holder fast i vores coax (kobber) kabler. Fiber er ikke interessant for nuværende. Det kan ikke mere, end det vi har.
Flere udstykninger på vej.
Vores daglige drift forbedres – det vil sige færre signalproblemer.
Foreningen har nu 880 medlemmer med 338 internetbrugere.

2006
Foreningen har nu 841 medlemmer. Heraf 293 internetkunder.

2005
Adskillige ny-udstykninger, Åbakken, Kløvermarken og Søndermarken, i byen betyder flere medlemmer på sigt.
Stofa orienterer om Det Digitale Spejl, og IP Telefoni.
Fibernet begynder at blive nedgravet, forskellige steder, af andre aktører på markedet.
Foreningen har nu 805 medlemmer med 293 internetkunder.

2004
Ny formand Kim Thomhav.

2003
Kamp mod TV 3’s urimelige prisstigninger.
Foreningens egen hjemmeside åbnes.
Bredformat tv i 16:9 vinder frem. Digitalt tv bliver påbegyndt.
Foreningen har nu 808 medlemmer. Heraf 153 internetkunder.

2002
I sommeren blev der lagt lyslederkabler fra Telia Stofa’s hovedlinie mellem Århus og København ved motorvejen til hovedstationen ved Bøgeparken. Derved blev det muligt at få hurtigt internet ved tilkobling til Stofanet. Det skal nævnes, at det var en 256 kb (= 0,256 MB) forbindelse. Cirka 75 brugere tilsluttede sig straks.
Foreningen har nu 777 medlemmer med 105 internetbrugere ved årets udgang.

2001
Beslutning om opkobling til internet. Flere udfordringer i forbindelse med fejl på nettet. Tanker om programudvalget.
Serviceaftale med Telia Stofa underskrives.
Foreningen har nu 778 medlemmer.

2000
Året er meget præget af indkøring af signal. Mulighed for programpakker (22 kanaler).
Der arbejdes med forberedelser til internet.
Foreningen har nu 778 medlemmer.

1999
I efteråret skifter foreningen signalleverandør til Telia Stofa, som allerede havde en hovedstation i Bøgeparken, hvorfra de forsynede Boligforeningen. En travl tid for bestyrelsen i forbindelse med fejlfinding og andet.
Forespørgsel om internet, men udgiften på cirka 750.000 kr. er for stor for foreningen.
Foreningen har nu 764 medlemmer.

1998
På generalforsamlingen i marts blev det vedtaget at forny den del af anlægget, som endnu ikke var fornyet. Det drejer sig om 54%, målt på antallet af gadestandere. Prisen var 1,5 mill. kr., som blev finansieret med lån.

1995
Ny formand Jørgen Wachmann. Kodeordet er renovering og ny-anlæg i et langsommere tempo. Foreningen har nu cirka 730 medlemmer.

1994
Ny (total) renovering af anlægget bliver afvist af generalforsamlingen.

1993
Større renovering af delområder.

1988
I efteråret blev foreningen tilsluttet hybridnettet, som var ejet af de tre regionale telefonselskaber. Det senere Tele Danmark. Fyns Telefon leverede os DR TV, TV2, Scansat (senere TV3), tre tyske programmer, to svenske, to satellit, og 16 radioprogrammer.

1985
Ny formand H. P. Johannsen.

1983
Ny formand Harry Christiansen. Større renoveringsarbejder, og første snak om hybridnet. Der er 470 medlemmer.

1982
Foreningen har nu 450 medlemmer.

1981
Foreningen har nu 431 medlemmer.

1980
Nye udstykninger, Sevanen og Østervangen, er på vej.

1979
Simens er nu leverandør, og der arbejdes med serviceaftaler. Der er 406 medlemmer.

1978
Foreningen har nu ca. 400 medlemmer.

1977
Foreningen har nu 307 medlemmer.
Tiden var præget af en magtkamp mellem Scantemo og os om priser og ejerskab. Der var også problemer med kontingentopkrævning.

1975-82
Den første store etablering. Alt er nyt, men set med nutidens øjne relativt primitivt.

1974
Nørre Aaby Antenneforening startes med Børge Nielsen som formand. Foreningen traf aftale med Scantemo A/S i Vejle om ”levering og installering af et fælles-antenneanlæg i Nørre Aaby”, som der stod i kontrakten. Anlægget kostede mellem 1,3 og 1,7 mill. kr plus 15% moms. Udvalget af TV-programmer var dengang DR TV (nu DR1), og de tre tyske nationale programmer ARD, ZDF og NDR. Årligt kontingent 100 kr., heraf gik 13,75 kr. til foreningens drift. Cirka 250 medlemmer.

Dette historiske materiale er redigeret af Kurt Andersen i juni 2018 og godkendt af bestyrelsen efterfølgende.